Plan Równości w firmie Sólar ehf na lata 2023 – 2026

 

Zadanie

Sólar ehf zatrudnia zróżnicowaną grupę pracowników różnych narodowości oraz o różnym pochodzeniu. Plan równości przedstawiony jest zgodnie z ustawą o równych prawach i równym statusie płci nr 150/2020, oraz innymi przepisami i wymogami dot. równości. 

Celem planu jest zapewnienie równego statusu i równych praw osobom płci żeńskiej, męskiej oraz osobom zarejestrowanym w krajowym rejestrze jako osoby niebinarne, zatrudnionym przez firmę Sólar, niezależnie od wykonywanej pracy. Firma Sólar ehf czyni starania by być miejscem pracy, w którym wszyscy pracownicy są oceniani na podstawie ich osiągnięć, niezależnie od płci, narodowości, wieku, przekonań religijnych i innych podobnych wyznaczników.
Sólar ehf przedstawi niniejszy plan wszystkim pracownikom, gdyż menedżerowie i pracownicy muszą rozumieć znaczenie równości na wszystkich stanowiskach pracy i we wszystkich projektach w firmie.

Plan równości dotyczy wszystkich pracowników Sólar ehf.

Sólar ustanowił także politykę równości wynagrodzeń.

 

Cel

Firma Sólar podkreśla równe prawa do wynagrodzeń, stanowisk, miejsc pracy i udziału w komitetach oraz stanowiskach wszystkich pracowników firmy Sólar, bez względu na płeć. Pracownicy firmy mogą także korzystać z tych samych możliwości, praw i warunków pracy bez względu na rasę, narodowość, religię lub inne czynniki. Firma Sólar otrzymała certyfikat równości wynagrodzeń w 2020 roku i od tego czasu utrzymuje go zgodnie z art. 7 ustawy nr 150/2020. Certyfikat będzie odnawiany co roku, a ponowna certyfikacja odbywać się będzie raz na trzy lata.

 

Cele firmy Sólar:

  1. Pracownicy mają prawo otrzymywać takie samo wynagrodzenie i świadczenia za podobną i równie wartościową pracę, niezależnie od płci.
  2. Stanowisko, na które można aplikować, musi być dostępne dla każdego, bez względu na płeć.
  3. Ważne jest, by szkolenia zawodowe i kształcenie ustawiczne, były dostępne dla wszystkich pracowników, niezależnie od płci.
  4. Ważne jest, aby pracownicy mogli w jak największym stopniu połączyć pracę z życiem rodzinnym.
  5. Pracownikom należy ułatwić powrót do pracy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim lub urlopie przydzielonym ze względu na trudną sytuację rodzinną.
  6. Znęcanie, przemoc na tle płciowym, molestowanie ze względu na płeć i molestowanie seksualne nie będą tolerowane w miejscu pracy.

 

 

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.