ŚRODOWISKO

Certyfikat Nordic Swan

Sólar był pierwszą firmą sprzątającą w Islandii, która otrzymała Certyfikat Nordic Swan i jesteśmy z tego niezmiernie dumni. Etykieta certyfikatu Nordic Swan to oznakowanie produktów ekologicznych w  krajach skandynawskich i wiodące oznakowanie ekologiczne na świecie. Nordic Swan ustanawia surowe wymogi dotyczące środowiska, zdrowia, jakości i funkcjonalności.

 

 

Ważne kamienie milowe osiągnięte dzięki uzyskaniu Certyfikatu Nordic Swan w 2007

  • Liczba środków czyszczących zmniejszyła się z trzynastu do czterech i wszystkie nasze produkty posiadają certyfikat Nordic Swan
  • Zmniejszenie zużycia przezroczystych worków plastikowych z trzech ton do jednej tony rocznie
  • Wszyscy pracownicy przechodzą takie samo szkolenie i otrzymują takie same instrukcje dotyczące sprzątania
  • Restrykcyjna kontrola jakości zapewnia dobre wyniki
  • Ograniczanie wpływu na środowisko

 

Nagroda ekologiczna „Kuðungurinn“

Za swoją pracę na rzecz ochrony środowiska, firma otrzymała nagrodę ekologiczną Kuðungur w 2007 roku, przyznaną przez Ministerstwo Środowiska.

 

Festa

Sólar jest członkiem Festa, czyli centrum społecznej odpowiedzialności biznesu. Festa promuje odpowiedzialność społeczną biznesu wśród spółek islandzkich, zwiększa świadomość społeczną i zachęca do współpracy i działania w tej dziedzinie.

 

UN Global Compact

Jako jedna z ponad 9.000 firm na całym świecie, firma Sólar  jest członkiem UN Global Compact. Organizacja ta stara się zapewnić wskazówki i wsparcie dla spółek, które chcą prowadzić działalność biznesową w sposób odpowiedzialny, w celu zapewnienia zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, na rzecz troski o przyszłe pokolenia.

 


When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.